Jumat, 29 Juli 2011

Asal Usul Dayak Ma'anyan Dalam Bahasa Suku Dayak Ma'anyan Jaman Dulu " JANYAWAI "..


Allah mula Allah, Allah mula jari, Allah mula Allah, Allah mula marunsia, munta Datu mula manta, maharaja mula ulun. Ka’ani dara mula lapeh, surai bu hengkang ulun. Muneng tane tipak sulau, ngumung langit rakun kabus, nyepuk hewuk riwut mula,ngu’ut ranu petak watu, ranu gunung madu rahuo, watu papat lamuara, gunung rueh ipatatai, watu purun panahanar, untuk Dara mula lapeh, suraibu hengkang ulun. Metak ranu mudo rahuo, lawu tane tipak sulau, welum jari kayu saramelum, tumu malar mangamuan matei, metak lagi ma handrueh, rurus rimis mangapurun, jari wusi parei gilai, janang wini gunung lungkung, metak lagi mangatalu, jari ilau manyamare, awai supu mangujahan, metak lagi mangapat, jari wundrung amirue, janang lunsing salulungan, metak lagi mangalima, jari nanyu saniang janang hiang piumung, metak kanamangapak, jari suling wulian, janang riak rayu rungan, metak lagi kepitul empat, jari tumpuk tunyung punu, guha mari dandrahulu.
Tumpuk munta mudi matei, marunsia mantuk lumun, luwan patei Datu mula munta, lumun maharaja mula ulun, jari Datu tunyung punu, maharaja dandrahulu. Heput kulu mudi hiang, susut sasar janyawai, mulek Datu mula munta, maharaja mula ulun. Madis manre hi Datu mula munta, nyawung iyup maharaja mula ulun. Hawi talak batung nyi’ai, jaku intai telang suluh. Batung nyi’ai hawi teka rayu, telang suluh jaku talinguan. Ma’umele hi Datu mula munta, ma’umelan maharaja mula ulun, daya sumaden talak batung nyi’ai, sumadi intai telang suluh, sumaden ma anak matu, sumadi bunsu pasunringan. Palus gagiris ngini ma Dara mula lapeh, ipa turut junjung ma suraibu hengkang ulun, ipa’uma ume anri Dara mula lapeh, ipa turut junjung ma suraibu hengkang ulun. Luwan hamper metak ranu puka tumu, ruruh rimis luyuo uwut jujuli, luwan metak ma tane pirarahan, ruruh rimis ma gumi tampajakan, jari rikut sa irunrean, jari tanang kiyuo irunrean kayuo, jari wurung sa ngawuwean wurung, janang eha ngawuwean eha.
Luwan sipumpun here kala adu nyawung, isansayuh alang nansarunai, gimutuk here kala haruangan banung, gamundrah here munan gumi rarak ransai, sipumpun munta anri wurung eha, isansayuh ulun ma warga satua. Daya hu’an uwung uweng kawan mantir ngurai hokum, ngahu anuh na’an maharaja merang hadat. Daya hu’an unre balai pidudusan, ngahu irunrean jaru tapung jangka. Pidudusan mantir ngurai hokum, tapung jangka patis merang hadat, hokum hadat ma kananeu welum, atur turan ma kalalawah jari.
( Bersambung )

Tidak ada komentar:

Posting Komentar